Økonomisk kjøring

EcoDriving er utviklet etter et finsk konsept og nasjonalt agentur holdes av LEARN, med rettigheter til konseptet i Norge. LEARN AS er en stolt kursarrangør, og kanskje den mest erfarne på dette fagområdet i Norge.
Hva er EcoDriving?
EcoDriving er et kursopplegg for bedrifter og enkeltpersoner med et mål om en senke transportkostnadene. Dette oppnås gjennom å heve kjørekompetansen, slik at kjøringen blir mer miljøvennlig, gir færre skader og lavere stress for sjåføren. Kurset gir øyeblikkelig effekt, og gir normalt en innsparing på ca. 10 – 15 % i drivstoffbruk.
Kursopplegg
Kurset gjennomføres i to deler; praktisk og teori. Praktisk kjøring skjer i kundens egen bil, eller tilsvarende, slik at kjøresituasjonen blir mest mulig lik hverdagen til hver enkelt sjåfør.

 1. Testkjøring. Kjøretur etter vanlig mønster i fastsatt kjørerute.
 2. Analyse av kjøretur med lærer.
 3. Demonstrasjon og øvelse av de aktuelle øvingsmomenter.
 4. Testkjøring. Kjøretur med bruk av nye momenter og kunnskaper.
 5. Råd og resultatvurdering etter siste testkjøring.
 6. Teori om EcoDriving for økt motivasjon.
 7. Oppfølging.
Effekter
 1. Gjennomsnittlig redusert forbruk er 10 -15 %
 2. Reduksjon av CO2-utslipp er 10 – 15 %
 3. Økt trafikksikkerhet
 4. Lavere vedlikeholdskostnader
 5. Økt kjørekomfort
 6. Lavere stressnivå

Vi hjelper deg og din bedrift til en bedre økonomi. Målet nås ved å kjøre mer miljøvennlig, færre skader og lavere stress.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.