Økonomisk kjøring

EcoDriving er utviklet etter et finsk konsept og nasjonalt agentur holdes av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, med rettigheter til konseptet i Norge. LEARN AS er en godkjent kursholder, og kanskje den mest erfarne på dette fagområdet i Norge.
Hva er EcoDriving?

EcoDriving er et kursopplegg for bedrifter og enkeltpersoner med et mål om en senke transportkostnadene. Dette oppnås gjennom å heve kjørekompetansen, slik at kjøringen blir mer miljøvennlig, gir færre skader og lavere stress for sjåføren. Kurset gir øyeblikkelig effekt, og gir normalt en innsparing på ca. 10 – 15 % i drivstoffbruk.

Kursopplegg

Kurset gjennomføres i to deler; praktisk og teori. Praktisk kjøring skjer i kundens egen bil, eller tilsvarende, slik at kjøresituasjonen blir mest mulig lik hverdagen til hver enkelt sjåfør.

 • 1. Testkjøring. Kjøretur etter vanlig mønster i fastsatt kjørerute.
 • 2. Analyse av kjøretur med lærer.
 • 3. Demonstrasjon og øvelse av de aktuelle øvingsmomenter.
 • 4. Testkjøring. Kjøretur med bruk av nye momenter og kunnskaper.
 • 5. Råd og resultatvurdering etter siste testkjøring.
 • 6. Teori om EcoDriving for økt motivasjon.
 • 7. Oppfølging.
Effekter
 • 1. Gjennomsnittlig redusert forbruk er 10 -15 %
 • 2. Reduksjon av CO2-utslipp er 10 – 15 %
 • 3. Økt trafikksikkerhet
 • 4. Lavere vedlikeholdskostnader
 • 5. Økt kjørekomfort
 • 6. Lavere stressnivå

 

Vi hjelper deg og din bedrift til en bedre økonomi. Målet nås ved å kjøre mer miljøvennlig, færre skader og lavere stress.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.