Personbil (B)

Etter fullført kjøp av en pakke vil du bli kontaktet av oss for å planlegge din opplæring. Viktig at du leser tilsendte dokumenter som blir sendt til deg.

Øvelseskjøring og opplæring i klasse B kan starte ved fylte 16 år etter gjennomført trafikalt grunnkurs.

Personbil basispakke

1 x Sikkerhetskurs vei
1 x Forbikjøring
1 x Førerprøve
1 x Kjøretentamen
6 x Kjøretime
1 x Rabatt
1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
1 x Trinn 3 Trinnvurdering
1 x Teorifilm
1 X Oppvarmingstime a 60 minutter

Manuell

kr 31,900.00

Automat

kr 30,450.00

Personbil normalpakke

1 x Sikkerhetskurs vei
1 x Forbikjøring
1 x Førerprøve
1 x Kjøretentamen
10 x Kjøretime
1 x Rabatt
1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
1 x Teorikurs
1 x Trinn 3 Trinnvurdering
1 x Teorifilm
1 x Oppvarmingstime a 60 minutter

Manuell

kr 36,900.00

Automat

kr 34,900.00

Personbil startpakke

2 x Kjøretime
1 x Klar, ferdig, kjør! – bok
1 x Teorifilm

kr 1,590.00

KONTAKT OSS.

Ytterligere informasjon

Trafikalt grunnkurs
Man kan ta trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år.

Det trafikale grunnkurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi eleven en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy.
Øvelseskjøring
Etter gjennomført trafikalt grunnkurs og fylte 16 år, oppfordrer vi i LEARN helt klart å starte øvelseskjøringen med personbil. Erfaringsmessig tilsier en tidlig start lavere opplæringskostnader samt økt trafikkforståelse.

For å skape trygghet i øvelseskjøringen tilbyr vi i LEARN å bistå med veiledning til ledsager. Dette mener vi er riktig for å skape en trygghet hos både eleven og den ansvarlige bilfører i en usikker startfase.
Trinn
Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier. Les mer om dette kurset her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene sikkerhetskurs på bane – 4 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 13 undervisningstimer.
Teoretisk prøve
Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 45 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.
Praktisk prøve
Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.