Motorsykkel (A, A1 og A2)

Hos Learn forstår vi viktigheten av en solid opplæring. Våre kurs i motorsykkelklassene A, A1, og A2 er skreddersydd for å gi deg en komplett og sikker opplæringsopplevelse. Med våre erfarne instruktører og gode teorikurs, legger vi vekt på både kjøreferdigheter og trafikksikkerhet. Våre praktiske øvelser inkluderer presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs, både i trafikk og på vei. Hos oss får du verdifull erfaring og selvtillit til å håndtere en motorsykkel trygt.

Etter fullført kjøp av en pakke vil du bli kontaktet av oss for å planlegge din opplæring. Viktig at du leser tilsendte dokumenter som blir sendt til deg.

Vi tilbyr øvelseskjøring og opplæring i motorsykkel klasse A, A1 og A2.

Motorsykkel A1-pakke

1 x Teorikurs
7 x Kjøretimer
1 x Trinnvurdering trinn 2
1 x Trinnvurdering trinn 3
1 x Sikkerhetskurs i trafikk
1 x Sikkerhetskurs på vei
Leie av sykkel til førerprøve

kr 22,900.00

Motorsykkel A2-pakke

1 x Teorikurs
7 x Kjøretimer
1 x Trinnvurdering trinn 2
1 x Trinnvurdering trinn 3
1 x Banekurs i presis kjøreteknikk
1 x Sikkerhetskurs på vei
Leie av sykkel til førerprøve

kr 22,500.00

Motorsykkel A-pakke

1 x Teorikurs
7 x Kjøretimer
1 x Trinnvurdering trinn 2
1 x Trinnvurdering trinn 3
1 x Banekurs i presis kjøreteknikk
1 x Sikkerhetskurs på vei
Leie av sykkel til førerprøve

kr 25,900.00

KONTAKT OSS.

Ytterligere informasjon

Når du kan starte
Øvelseskjøring og opplæring kan starte ved fylte:
  • 15 år for lett motorsykkel (A1)
  • 16 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 22 år for tung eller inneha førerrett for A2

Du må også ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i en annen klasse.
Utstedelse av førerkort
Aldersgrense for å få utsted førerkort:
  • 16 år for lett motorsykkel (A1)
  • 18 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 24 år for tung motorsykkel (A) eller 2 år med førerrett i klasse A2
Trinn
Opplæringsforløpet på motorsykkel er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene MC grunnkurs på 3 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. For førerkort klasse A1 inneholder trinnet sikkerhetskurs i trafikk på 4 undervisningstimer. Trinnet avsluttes med 1 veiledningstime for alle klasser.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i tre etter hvilken klasse man tar førerkort.
1. Sikkerhetskurs på vei for klasse A1 har 5 obligatoriske undervisningstimer.
2. Sikkerhetskurs på vei for klase A2 har 5 obligatoriske undervisningstimer.
3. Sikkerhetskurs på vei for klasse A har 8 obligatoriske undervisningstimer.
Teoretisk prøve
I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før aldersgrense for å få utstedt førerkort. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 40 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.
Praktisk prøve
Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.