Motorsykkel (A, A1 og A2)

Vi tilbyr øvelseskjøring og opplæring i motorsykkel klasse A, A1 og A2.

A1-PAKKE

 • 1 x Teorikurs
 • 6 x Kjøretimer
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs i trafikk
 • 1 x Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

20 500 kr

A2-PAKKE

 • 1 x Teorikurs
 • 6 x Kjøretimer
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Banekurs i presis kjøreteknikk
 • 1 x Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

19 900 kr

A-PAKKE

 • 1 x Teorikurs
 • 6 x Kjøretimer
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Banekurs i presis kjøreteknikk
 • 1 x Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

23 900 kr

BESTILL PAKKE

  Velg avdeling:
  Velg pakke:

  Ytterligere informasjon

  Covid-19 (Korona)

  Grunnet de ekstra kostnadene som Covid-19 regelverket påfører oss, vil alle elever bli belastet med et coronagebyr på kr. 200,-.

  Dette er et engangsgebyr uavhengig av hvor mange kjøretimer/kurs man gjennomfører

  Se mer her

  Når du kan starte
  Øvelseskjøring og opplæring kan starte ved fylte:
  • 15 år for lett motorsykkel (A1)
  • 16 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 22 år for tung eller inneha førerrett for A2

   

  Du må også ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i en annen klasse.

  Utstedelse av førerkort
  Aldersgrense for å få utsted førerkort:
  • 16 år for lett motorsykkel (A1)
  • 18 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 24 år for tung motorsykkel (A) eller 2 år med førerrett i klasse A2
  Trinn

  Opplæringsforløpet på motorsykkel er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

   

  Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
  Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier.

   

  Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
  Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene MC grunnkurs på 3 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

   

  Trinn 3: Trafikal del
  Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk.  For førerkort klasse A1 inneholder trinnet sikkerhetskurs i trafikk på 4 undervisningstimer. Trinnet avsluttes med 1 veiledningstime for alle klasser.

   

  Trinn 4: Avsluttende opplæring
  Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i tre etter hvilken klasse man tar førerkort.
  1. Sikkerhetskurs på vei for klasse A1 har 5 obligatoriske undervisningstimer.
  2. Sikkerhetskurs på vei for klase A2 har 5 obligatoriske undervisningstimer.
  3. Sikkerhetskurs på vei for klasse A har 8 obligatoriske undervisningstimer.

  Teoretisk prøve

  I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før aldersgrense for å få utstedt førerkort. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 40 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.

  Praktisk prøve

  Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

   

  Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

  Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

  ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

  Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.