Etikk og verdier

Vi baserer vår virksomhet på etikk og verdier forankret hos våre ansatte. Dette viser oss alltid retningen på vår vei.
LEARNs etiske regler
  1. Vi benytter vår tid optimalt og yter tjenester slik at vi oppleves best
  2. Vi viser alltid respekt for hverandre, uavhengig av tro, legning og forutsetninger.
  3. Vi aksepterer ingen form for seksuell tilnærming eller sjikanering.
  4. Vi snakker kun positivt om vårt forhold til andre, og bidrar alltid til løsning på våre utfordringer.
  5. Vi benytter alltid vårt utstyr slik at det varer lengst mulig.
  6. Vi yter eller mottar ikke gaver som har til hensikt eller evne til å påvirke noe tilbud eller forhandling.
  7. Vi inviterer ikke til, eller deltar ikke på noe arrangement som har til hensikt eller evne til å påvirke tilbud eller forhandling.
  8. Bruk av rusmidler er ikke akseptert i forbindelse med vårt arbeid, ei heller på en måte som påvirker vårt arbeid eller vår anseelse. Lovlig og allment akseptert bruk er akseptert i sosiale lag.
LEARNs verdier
Pålitelighet – Skapende – Kompetent

Pålitelighet; gir våre kunder trygghet i at vi alltid baserer vår virksomhet innenfor alle gjeldende lover og regler. Dette sikrer høy kvalitet og trygge leveranser til våre kunder. Våre kunder kan være trygge på at vi kan levere den tjenesten vi har lovet, til den tid vi har lovet det. Vi gir deg løpende informasjon via tilgang til egen «Min side» på nett, som også gir deg anledning til å følge din opplæring og dine betalinger.

Skapende; gir våre kunder en trygghet i at våre varer og tjenester til enhver tid er markedsledende, grunnet vår omfattende medvirkning i FoU-arbeid. På denne måten har vi løsninger som gir optimalt tilpasset undervisning, gode tekniske løsninger for kommunikasjon med elev og undervisningsmateriell som ligger steget foran.

Kompetent; gir våre kunder en sikkerhet for at vi alltid har et høyt fokus på å utvikle våre egne faglige kompetanse. Vi vet at vi lever av vår kunnskap, og brenner for at denne alltid skal være bransjeledende, samt at våre kunder skal få ta del av dette.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.