Moped (AM-146) og Mopedbil (AM-147)

Etter fullført kjøp av en pakke vil du bli kontaktet av oss for å planlegge din opplæring. Viktig at du leser tilsendte dokumenter som blir sendt til deg.

Øvelseskjøring og opplæring i klasse AM-146/AM-147 kan starte ved fylte 15 år etter gjennomført trafikalt grunnkurs.

Mopedpakke

1 x Trinn 2 Grunnkurs
1 x Trinn 2 Kjøregård
1 x Trinn 2 Kjøring på vei
1 x Trinn 3 Kjøring i trafikk med teori
1 x Trinn 3 Sikkerhetskurs i trafikk
1 x Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
1 x Trinnvurdering trinn 2
1 x Trinnvurdering trinn 3

kr 8,900.00

Mopedbilpakke

1 x Teorikurs
1 x Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøybehandling
1 x Trinn 3 – Kjøring i trafikk
1 x Trinn 4 – Sikkerhetskurs på vei

kr 14,500.00

KONTAKT OSS.

Ytterligere informasjon

Trafikalt grunnkurs
Man kan ta trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år.

Det trafikale grunnkurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi eleven en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy.
Trinn
Opplæringsforløpet på moped er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre mopeden rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder 4 timers obligatorisk opplæring på vei. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder 4 timers obligatorisk undervisning.
Teoretisk prøve
I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres fra fylte 16 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 30 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.
Ekstraundervisning
Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. I de tilfellene der eleven ikke er på nivå med målsetningene for trinnet vil LEARN kreve ekstraundervisning før oppstart på neste trinn. Mopedopplæring har ingen praktisk prøve.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.