Liten lastebil (C1 og C1E)

Øvelseskjøring og opplæring i klasse C1 liten lastebil og C1E liten lastebil med henger kan starte ved fylte 18 år. Det er en forutsetning at eleven har gjennomført grunnkurs for tyngre kjøretøy før man kan starte opplæringen. Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse C1 og C1E er 18 år.

Liten lastebil pakke C1

1 x Teorikurs kl C1
4 x Kjøretimer C1
1 x Grunnkurs tyngre kjøretøy – trinn 1
1 x Trinnvurdering trinn 2
1 x Trinnvurdering trinn 3
1 x Lastsikringskurs trinn 4
1 x Ulykkesberedskapskurs trinn 4
1 x Sikkerhetskurs på vei trinn 4
Leie av liten lastebil til førerprøve

kr 28,600.00

Liten lastebil pakke C1E

2 x Kjøretime
1 x Trinnvurdering – Trinn 2
1 x Trinnvurdering – Trinn 3
1 x Sikkerhetskurs på vei
1 x Førerprøve

 kr 15,250.00

Kontakt oss her.

Ytterligere informasjon

Trinn
Opplæringsforløpet er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 3 undervisningstimer.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i 2 etter hvilken klasse man tar førerkort.

1. C1
Kurs i ulykkesberedskap - 9 undervisningstimer
Kurs i sikring av last - 9 undervisningstimer
Sikkerhetskurs på vei - 4 undervisningstimer

2. C1E
Sikkerhetskurs på vei - 4 undervisningstimer

For klasse C1E frafaller kurs i ulykkesberedskap og kurs i lastesikring da dette er ivaretatt gjennom opplæring for erverv av førerrett klasse C1.
Teoretisk prøve
I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året. For klasse C1E kreves det ikke teoriprøve.
Praktisk prøve
Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.