Mørkekjøring

Mørkekjøring er en del av det trafikale grunnkurset som er obligatorisk for alle som skal ut i trafikken.
Periode
Kurset blir bare gjennomført i den perioden det er mørkt nok om kvelden. Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring er det trafikale grunnkursbeviset gyldig bare i tiden 1.mars – 31. oktober.
Tema for mørkekjøring
  • Årsakssammenheng ved ulykker i mørket
  • Vurdering av risiko i mørket
  • Rett lysbruk og adferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Mørkekjøring består av en teoretisk del og en praktisk demonstrasjon i bil. Ved den praktiske demonstrasjonen blir eleven som passasjer satt i reelle trafikksituasjoner i mørket.
Over 25 år?
Personer over 25 år trenger ikke trafikalt grunnkurs, men må delta på førstehjelp og mørkekjøring før praktisk prøve hos Statens Vegvesen.
Gjennomført praktisk førerprøve i sommerhalvåret?
For personer som avlegger praktisk førerprøve i sommerhalvåret og ikke har deltatt på mørkekjøring må dette gjennomføres innen 31. januar for ikke å miste retten til å kjøre.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.