Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er inngangsportalen til all trafikkopplæring i Norge. Før man kan starte med noen form for kjøring i trafikk må kurset være fullført ved en trafikkskole eller annen godkjent opplæringsinstitusjon. Kurset kan gjennomføres fra og med fylte 15 år, om kurset tas innen for skoleverket kan det gjennomføres når man går i 10.klasse.
Trinn
Trafikalt grunnkurs er bygd opp av følgende emner:
  • Trafikkopplæring
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring
Nyttig informasjon
Trafikalt grunnkurs er i alt på 17 undervisningstimer som strekker seg over 5 dager. Mørkekjøring bare blir gjennomført i den perioden det er mørkt nok om kvelden. Tar du kurset i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring er det trafikale grunnkursbeviset gyldig bare i tiden 1.mars – 31. oktober. Når du har gjennomført mørkekjøring får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen og kan øvelseskjøre hele året.
Over 25 år?
Personer over 25 år er fritatt for deler av det trafikale grunnkurset, men må gjennomføre 2 dager med førstehjelp og mørkekjøring. Dette trenger kun være gjennomført før man tar den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.
Beviset
Beviset for fullført trafikalt grunnkurs må alltid være med når du tar kjøretime hos trafikkskolen og når man øvelseskjører privat. Det er ikke alle som får beviset tilsendt i posten uten å be om det fra Statens Vegvesen, men det ligger digitalt for alle på vegvesen.no.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.