YSK kurs

Trenger du YSK Kurs for gods/person eller utvidelse?

Vårt YSK-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.

Kurset gjennomføres i stor grad som nettkurs, slik at arbeid ved siden av er mulig

Send en forespørsel om YSK-kurs

Forespørsler er ikke bindende.

Din kontaktinformasjon blir utelukkende brukt i forbindelse med kursforespørselen.

Nettbasert YSK-Kurs

Et trygt og godt kurs med flinke lærere, bra opplegg og moderne utstyr. Med dette kurset får du bestått på YSK-eksamen!

140t ysk gods/person

Pris: 41.000, –

Et komprimert grunnutdanningskurs går over 140 timer og er delt opp i 5 moduler. Kurset gir en yrkesrett innen gods eller persontransport. Yrkesretten kommer an på hvilken retning man velger for modul 4 eller 5. Modul 1-3 er felles for både gods- og persontransport, mens modul 4-5 retter seg spesifikk mot yrkesretten man skal ha.

35t ysk utvidelse ysk/person

Pris: 20.500,-

Yrkessjåfører må fullføre et 35-timers etterutdanningskurs hver 5. år, fordelt over 5 dager med 7 timer hver dag. Temaene inkluderer service og kundebehandling, relevante lover og forskrifter, førstehjelp og opptreden ved ulykkessteder, arbeidsmiljø, helse og ergonomi, ny teknologi i bransjen, og optimal bruk av tunge kjøretøy. For klasse CE-sjåfører, utgår kursdeler i ulykkesberedskap og lastesikring, da disse er dekket i opplæringen for klasse C.

førerkort buss /lastebil + ysk kurs

Pris: 60.000, –

Kombinasjon av bussførerkort og YSK-kurs. Dette integrerte programmet er designet for å gi deg både førerretten og den nødvendige yrkeskompetansen for å kjøre buss. Kurset dekker alle kravene i YSK-programmet samtidig som det forbereder deg på å oppnå førerkortet for buss. Det er en effektiv måte å sikre at du er fullt kvalifisert og klar for en karriere som bussjåfør, med kompetanse både i praktisk kjøring og teoretisk kunnskap nødvendig for yrket.

Vårt YSK-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Send inn en forespørsel med dine kontaktdetaljer for påmelding eller dersom du har spørsmål rundt kurset. Etter innsendt henvendelse vil du bli kontaktet for å avtale kursdato. Kursforespørsler er ikke bindende før det er avtalt et spesifikt datofestet kurs.

Hva er YSK kurs?

YSK-kurs (Yrkeskompetanse) er en profesjonell sjåførutdanning som er nødvendig for alle som ønsker å kjøre tunge kjøretøy for kommersielle formål. Kurset gir den nødvendige kompetansen for å møte EU-standarder og sikre sikker og effektiv transport. Det omfatter teoretisk og praktisk undervisning, og avsluttes med en teoriprøve. YSK-kurs er viktig for å fremme sikkerhet, miljøbevissthet og kvalitetsstandarder i transportbransjen.

Hvorfor er det viktig?

YSK-kurs er viktig fordi det sikrer at profesjonelle sjåfører har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å operere tunge kjøretøy trygt og effektivt. Kurset fokuserer på veisikkerhet, miljøbevisst kjøring, og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter. Dette bidrar til økt sikkerhet på veiene, reduserer ulykkesrisiko, og fremmer en mer bærekraftig transportsektor. YSK-kurs er også en del av EU-regelverket, noe som standardiserer kravene til sjåfører som opererer i hele EU.

Hvor lenge er det gyldig?

YSK-kvalifikasjonen er gyldig i 5 år. Etter dette kreves det regelmessig fornyelse gjennom etterutdanningskurs.

Hvem trenger å ta kurset?

Alle som ønsker å kjøre lastebil, buss, eller andre tunge kjøretøy profesjonelt. Vi tilbyr kurs for både nye sjåfører og de som trenger fornyelse av sitt sertifikat.

Oversikt over YSK kurset

Komplett 140-timers grunnutdanning inkl. bøker.

Kurset gjennomføres i stor grad som nettkurs, slik at arbeid ved siden av er mulig:

Modul 1: Fem dager hos LEARN

Modul 2: Nettkurs

Modul 3: Nettkurs

Modul 4: Fire dager hos LEARN

Modul 5: Sju dager hos LEARN (inkl. kjøring)

Kompletter din opplæring med en teoriprøve:

Vårt YSK-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Helt hvit learn logo

Vi er en markedsledende trafikkskole som fokuserer på å tilby kvalitetssikret opplæring. Vi er dedikert til å utdanne lastebil- og bussjåfører, og tilbyr førerkortopplæring for de fleste kjøretøyklasser. Med dyktige lærere og en bred variasjon av kurs, vi er opptatt av å bidra til tryggere trafikk ved å utruste sjåfører med verdifull kunnskap.