65+

Dagens trafikkbilde blir stadig mer komplisert, påvirket av flere biler på veiene, høyere fart, stadige forandringer i kjøremønster og mye ny teknologi i kjøretøyene. LEARN arrangerer de kjente 65+-kursene i samarbeid med NAF, et populært kurs som byr på mye nyttig info for dagens erfarne bilførere.
Kurset
65+ tar utgangspunkt i deg som sjåfør og tar opp de utfordringene dagens bilførere har.

Kursets varighet er en kort formiddag, se "finn ditt kurs".

Et morsomt og lærerikt kurs i samarbeid med NAF for deg som ønsker å holde deg oppdatert på dagens trafikk, kjøretøy og apper.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.