Bil og tilhenger (B96 og BE)

Opplæring og øvelseskjøring krever at man har fullført trafikalt grunnkurs. Selve førerprøven/utstedelse av førerkort krever førerkort klasse B.

Bil- og tilhenger-pakke BE

1 x Førerprøve
2 x Kjøretime
1 x Lastsikringskurs
1 x Rabatt
1 x Sikkerhetskurs på vei

kr 9900

BESTILL PAKKE HER.

Ytterligere informasjon

Trinn
Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Blir dekket gjennom opplæring for førerrett i klasse B.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen og henger rent kjøreteknisk, samt forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastesikring. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 3 undervisningstimer.
Klasse B96
Førerrett for klasse B96 blir utstedt ved fullført obligatorisk opplæring uten å gjennomføre en praktisk førerprøve. Kode 96 gir derimot en begrensning i førerkortet, da man har bare lov til å kjøre bil og henger med samlet tillatt totalvekt opp til 4250 kg.
Praktisk prøve - BE
Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken.

Klasse BE blir utsted ved fullført obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd. Ved å inneha førerrett for klasse BE har man lov til å kjøre bil med tillatt totalvekt 3500 kg og henger med en tillatt totalvekt 3500 kg.

Klasse B96 kan utvides til klasse BE ved å gjennomføre en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.