Grunnutdanning for yrkessjåfører

Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører. Det er noen yrkesgrupper som er unntatt for denne regelen, men i hovedsak må de fleste igjennom dette kurset. Ta kontakt med oss om du er usikker på om du trenger komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører.
Om kurset
Et komprimert grunnutdanningskurs går over 140 timer og er delt opp i 5 moduler. Kurset gir en yrkesrett innen gods eller persontransport. Yrkesretten kommer an på hvilken retning man velger for modul 4 eller 5. Modul 1-3 er felles for både gods- og persontransport, mens modul 4-5 retter seg spesifikk mot yrkesretten man skal ha.
Teoretisk prøve
Ved avsluttet kurs må du avlegge en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Ved bestått prøve blir yrkeskompetansen påført førerkortet.
Utvidelse av yrkeskompetanse
Innehar du yrkesrett i enten gods- eller persontransport og vil utvide yrkesretten til å gjelde for begge må man gjennomføre et 35 timers utvidelseskurs. Dette kurset tar for seg modul 4-5 i den yrkeskompetansen man ønsker å utvide til. Ved avsluttet kurs må du også her avlegge en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen.
Begrensninger
  • 18 år med førerrett i C1 eller C1E
  • 21 år med førerrett i C eller CE
  • 21 år med førerrett i D1 eller D1E
  • 21 år med førerrett i D eller DE, der persontransport i rute oppad begrenset til 50 km
  • 23 år med førerrett i D eller DE
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.