Sikkerhetsrådgiver

Virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i kontakt med transport av farlig gods på vei eller jernbane, skal utpeke en sikkerhetsrådgiver.
Hovedoppgave
Rådgiverens hovedoppgave skal være under ansvar av virksomhetens leder, å ta i bruk alle egnede midler og treffe egnede tiltak, innenfor rammen av det som er relevante aktiviteter for virksomheten, for å legge til rette for at disse aktivitetene blir utført i samsvar med relevante bestemmelser og på mest mulig sikker måte.
Plikter
Med hensyn til virksomhetens aktiviteter har rådgiveren følgende spesielle plikter:
  • Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt.
  • Gi virksomheten råd om transport av farlig gods.
  • Utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse, om virksomhetens aktiviteter med hensyn til farlig gods.
    • Disse årsrapportene skal oppbevares i fem år å gjøres tilgjengelig for de nasjonale myndigheter på forespørsel.
  • Kontroll av praksis og rutiner i forbindelse med håndtering og transport av farlig gods.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.