Minibuss (D1 og D1E)

Øvelseskjøring og opplæring i klasse D1 minibuss og D1E minibuss med henger kan starte ved fylte 19 år. Det er en forutsetning at eleven har gjennomført grunnkurs for tyngre kjøretøy før man kan starte opplæringen. Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse D1 og D1E er 21 år.

PAKKE 1

 • 1 x Teorikurs kl D1
 • 4 x Kjøretimer D1
 • 1 x Grunnkurs tyngre kjøretøy trinn 1
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Ulykkesberedskapskurs trinn 4
 • 1 x Sikkerhetskurs på vei trinn 4
 • Leie av minibuss til førerprøve

21 900 kr

BESTILL PAKKE

  Velg avdeling:
  Velg pakke:

  Ytterligere informasjon

  Covid-19 (Korona)

  Grunnet de ekstra kostnadene som Covid-19 regelverket påfører oss, vil alle elever bli belastet med et coronagebyr på kr. 200,-.

  Dette er et engangsgebyr uavhengig av hvor mange kjøretimer/kurs man gjennomfører

  Se mer her

  Trinn

  Opplæringsforløpet er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

   

  Trinn1: Grunnkurs tunge kjøretøy Obligatorisk kurs på 3 undervisningstimer

   

  Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
  Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

   

  Trinn 3: Trafikal del
  Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

   

  Trinn 4: Avsluttende opplæring Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i 2 etter hvilken klasse man tar førerkort.

  1. D1

  Kurs i ulykkesberedskap

  4 undervisningstimer


  Notice: Undefined index: item_description in /home/1/l/learndev/www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/advanced-pricing-list/templates/advanced-pricing-list-template.php on line 21

  Sikkerhetskurs på vei

  4 undervisningstimer

  2. D1E

  Kurs i sikring og merking av last

  2 undervisningstimer

  Sikkerhetskurs på vei

  4 undervisningstimer

  For klasse D1E frafaller kurs i ulykkesberedskap da dette er ivaretatt gjennom opplæring for erverv av førerrett klasse D1.

  Teoretisk prøve

  I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 21 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året. For klasse D1E kreves det ikke teoriprøve.

  Praktisk prøve

  Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

   

  Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

  Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

  ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

  Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.