Trygg i trafikken

Dagens trafikkbilde blir stadig mer komplisert, påvirket av flere biler på veiene, høyere fart, stadige forandringer i kjøremønster og mye ny teknologi i kjøretøyene. Forandringene påvirker fler og fler til å begrense seg selv og sin egen kjøring til innenfor et lite område, eller til bestemte tider på døgnet. Dette fratar ofte deg selv stor frihet, og dette tilbudet vil gi deg dette tilbake.
Kurset

Trygg i trafikken tar utgangspunkt i deg som sjåfør og trener deg i de utfordringene du har. Dine utfordringer blir mellom deg og din lærer.

 

Kursets varighet avtales mellom lærer og deg, og binder deg ikke til å gjennomføre mer opplæring enn du selv ønsker. Opplæringen starter med en kartleggingssamtale og -kjøretur. Opplæringen kan gjerne skje i din egen bil, slik at utstyret og teknologien i denne læres.

 

Kontakt oss for ditt behov, og vi gjør deg trygg i trafikken.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.