Krankurs (G11/G8)

Kraner er en del av vårt kulturlandskap. De finnes i alle størrelser, de kan være frittstående eller fastmonterte, til land eller til sjøs. Svært mange yrker har behov for kranførere og med riktig kompetanse stiller du sterkere på arbeidsmarkedet. Bransjer som bygg og anlegg, industri, transport og varehandel trenger dyktige medarbeidere til sine kran- og løfteoppdrag, men mulighetene er også mange for de som ønsker å jobbe offshore. Våre kurs dekker både G11 – Løfteberedskap og G8 – Lastebilkran.
Kursene

G11, eller også kalt «stroppekurset», dekker fagfelt som sikring av last og løfteredskap. Det er obligatorisk for videre deltakelse på kranførerkurs og for de som drømmer om en karriere offshore, er G11 obligatorisk før man får ta riggerkurs.

 

G8 dekker alle krantyper som er påmontert lastebil, traktor eller andre kjøretøy. Det er også gyldig for fastmonterte kraner på kai og båt. Ønsker du å jobbe med kran? G8 og G11 er inngangsbilletten du trenger!

Sikkerhet

LEARN forstår og respekterer betydningen av sikkerhet for kranførere og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Selv små feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er vår høyeste prioritet.

 

Hensikten med kurset er å gi eleven en allsidig og praktisk opplæring i sikker bruk av lastebilkraner. Praktisk bruk av utstyret sikrer alle deltakerne verdifull erfaring. LEARN tilbyr sine kursdeltakere moderne kjøretøy med alt nødvendig utstyr for en komplett og trygg opplæring. Vårt mål er å sørge for en opplæring som sikrer elevene våre så gode ferdigheter at de på en selvstendig- og sikker måte kan gjennomføre løfteoppdrag i arbeidslivet.

Moduler

Opplæringen består av følgende moduler:

Modul 1.1

Fellesteori (8 timer)


Notice: Undefined index: item_description in /home/1/l/learndev/www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/advanced-pricing-list/templates/advanced-pricing-list-template.php on line 21

Modul 2.3

Løfteredskap – G11 (16 timer)

Modul 2.8

Lastebilkran – G8 (20 timer)

Modul 3.8

Praktisk bruk – G8 (8 timer)

Modul 4.8

Bedriftsopplæring – G8 (40 timer) / sertifisert praksis ved Lister Opplæring (24 timer)

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.

Liten lastebil (C1 og C1E)

Øvelseskjøring og opplæring i klasse C1 liten lastebil og C1E liten lastebil med henger kan starte ved fylte 18 år. Det er en forutsetning at eleven har gjennomført grunnkurs for tyngre kjøretøy før man kan starte opplæringen. Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse C1 og C1E er 18 år.
Trinn

Opplæringsforløpet er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

 

Trinn1: Grunnkurs tunge kjøretøy
Obligatorisk kurs på 3 undervisningstimer

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

 

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

 

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i 2 etter hvilken klasse man tar førerkort.

2. C1E

Sikkerhetskurs på vei

4 undervisningstimer

For klasse C1E frafaller kurs i ulykkesberedskap og kurs i lastesikring da dette er ivaretatt gjennom opplæring for erverv av førerrett klasse C1.

Teoretisk prøve

I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året. For klasse C1E kreves det ikke teoriprøve.

Praktisk prøve

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

 

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.