Førerkort personbil og henger - LEARN Trafikkskole

Klasse BE

Personbil og henger (B96 og BE)

Øvelseskjøring og opplæring i kl. B96 eller kl. BE krever at du innehar førerrett for klasse B.

Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn1: Trafikalt grunnkurs
Blir dekket gjennom opplæring for førerrett i klasse B.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen og henger rent kjøreteknisk, samt forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastesikring. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal opplæring
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 3 undervisningstimer.

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken.

Førerrett for klasse B96 blir utstedt ved fullført obligatorisk opplæring uten å gjennomføre en praktisk førerprøve. Kode 96 gir derimot en begrensning i førerkortet, da man har bare lov til å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opp til 4250 kg.

Klasse BE blir utsted ved fullført obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd. Ved å inneha førerrett for klasse BE har man lov til å kjøre bil og henger med en tillatt totalvekt opp til 7000 kg.

Klasse B96 kan utvides til klasse BE ved å gjennomføre en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen.

Hos LEARN kjøper du deg god trafikal opplæring som hjelper deg til å ta livreddende avgjørelser i trafikken.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen


Klasse BE annonse