Etterutdanning for yrkessjåfører - LEARN Trafikkskole

Etterutdanning

Etterutdanning for yrkessjåfører

Alle yrkessjåfører må gjennomføre et ettutdanningskurs hvert 5 år. Kurset fordeles på 5 dager av 7 klokketimer, der 100 % fremmøte er et krav og må gjennomføres innen 6 måneder fra første kursdag.

Myndighetenes målsetning med å innføre krav til både grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører er å bedre trafikksikkerheten og sjåførenes sikkerhet i det arbeid de utfører i tillegg til kjøring. Innenfor dette ligger det også et krav om at sjåførene skal øke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor temaet optimal kjøring. I tillegg er det også en målsetning at både grunn- og etterutdanningen skal heve sjåføryrkets omdømme og på denne måten lede til økt rekruttering.

Kurset består av følgende tema:

  • Service- og kundebehandling
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Førstehjelpskurs og opptreden ved skadestedet
  • Arbeidsmiljø, fraværsproblematikk
  • Helse og ergonomi
  • Ny teknologi i bransjen
  • Lastesikring
  • Optimal bruk av tunge kjøretøy

Vår erfaring er at det er viktig for transportør og sjåfør hvilke kurstype og kursinnhold som tilbys. Tilførsel av riktig faglig oppdatert kunnskap er med på å skape trygghet og trivsel i det daglige arbeidet som yrkessjåfør.

LEARN legger ned mye arbeid i å tilrettelegge kursene slik at de er med på å skape den tryggheten og det faglige innhold som gir kursdeltakerne en verdi.

LEARN tilbyr følgende etterutdanningskurs:

Etterutdanning Persontransport
Etterutdanning Godstransport
Etterutdanning Kombinert
(Du har førerrett innen D1 eller D/DE)
(Du har førerrett innen C1 eller C/CE)
(Du har førerrett innen C1/C/CE og D1/D/DE)

Innehar du yrkesrett i enten gods- eller persontransport og vil utvide yrkesretten til å gjelde for begge må man gjennomføre et 7 timers utvidelseskurs.

Ta kontakt med våre avdelinger for å avtale kursplass, vi vil veldig gjerne arbeide for å tilføre deg verdifull kunnskap.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen


Etterutdanning annonse